Alle blog artikles door

Opnieuw verbinding in uw bedrijf? Terugblik op onze webinar. door Manon Glauden

22 april 2021
webinaire 1
webinaire 2
webinaire 3

In samenwerking met onze collega's van de ABCI en Utopix en op initiatief van het Pass, organiseerde VO Event eind maart een webinar over de uitdagingen en behoeften van communicatiespecialisten in bedrijven. De bedoeling was oplossingen aan te reiken om opnieuw een band te creëren tussen de medewerkers en hun bedrijf. Uit recent onderzoek blijkt immers dat 59% van de werknemers vandaag geen connectie meer voelt met zijn organisatie.

Zeven experten kwamen samen in het Science Center van het Pass en discussieerden twee uur lang met het online publiek over de psychosociale effecten van de coronapandemie op de gezondheid van werknemers die telewerken, met focus op hun behoeften en verwachtingen.

Wie zat er rond de tafel? YVES COPPIETERS, epidemioloog, FRANÇOIS LAMBOTTE, professor communicatie aan de UCLouvain, FABIAN VANHOUCHE, client services director bij VO Event, MAXIME ARCARI, CEO en oprichter van Utopix, CHRIS VICEROY, algemeen directeur van het Pass, CEDRIC DEGELEAN, CEO en oprichter van Keymax en CHRISTINE DONJEAN, specialist interne communicatie bij de ABCI.

Individuele en collectieve verdoving

Een studie van Moodfactory-UCLouvain op basis van drie onderzoeken in februari 2020, april 2020 en februari 2021 over de tevredenheid van de Belgische werknemers op het vlak van interne communicatie – beschikbaar bij de ABCI – wijst op een aantal zorgwekkende signalen van onbehagen, zowel bij de medewerkers als bij de managers. De negatieve gevolgen van telewerk zorgen er duidelijk voor dat medewerkers en managers zich niet meer verbonden voelen en dat het samenhorigheidsgevoel ontbreekt. Die vaststelling wordt vandaag meer dan ooit bevestigd. De coronamoeheid is momenteel voelbaar in alle lagen van de bevolking en de recentste aanbevelingen van het Overlegcomité bieden nauwelijks hoop op een snelle verbetering. Het engagement van de werknemers is tot een dieptepunt gezakt: de impact van stress is enorm en dat heeft gevolgen voor de mentale gezondheid, de motivatie en de productiviteit in bedrijven.

Werknemers hebben nood aan communicatie, dialoog, nabijheid en mogelijkheden om van gedachten te wisselen over of mee te werken aan thema's die niets met hun respectievelijke taken te maken hebben. Ze vragen naar content over de visie en de toekomst van de organisatie, om zo opnieuw een gevoel van betekenis te krijgen en perspectief voor na de crisis.

Het publiek kreeg de volgende vraag voorgeschoteld: hoe zou u het jaar van de pandemie in één woord omschrijven?

Het antwoord op deze vraag is veelzeggend. 'EENZAAMHEID' is de absolute koploper, gevolgd door 'uitputting', 'ontmoediging', 'vermoeidheid', 'aanpassing' en ... 'telewerk'.

Oplossingen 

Verschillende oplossingen hebben hun nut al bewezen. Een eerste is het organiseren van informele ontmoetingen tussen werknemers. Hierbij krijgen de mensen zelf het woord en kunnen ze hun ervaringen en beleving delen met anderen.  Een ideaal moment dus om opnieuw aan de band met de collega's te werken. De coronacrisis heeft immers in sommige organisaties (essentiële/niet-essentiële) lagen gecreëerd en de samenhang onder druk gezet. Een andere oplossing is bestemd voor de managers: zij moeten absoluut opnieuw structuur brengen in hun bedrijf en het project van de organisatie of de uitdagingen voor de toekomst aan bod laten komen tijdens teamvergaderingen of -gesprekken.

De eventcommunicatie heeft bij een groter publiek steeds een beroep gedaan op communicatiediensten om hun doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld om een bepaalde boodschap over te brengen, bepaalde waarden te delen, community's op te richten, te vieren, mensen te verenigen voor een bepaald project enz. Die events zien er vandaag helemaal anders uit, maar zowel de inhoud als de doelstellingen zijn nog steeds aanwezig en haalbaar. De hybride evenementen evolueren van dag tot dag en blijven sterke emoties teweegbrengen. Voor een scherm zitten wordt niet meer gezien als een straf, maar eerder als een oplossing die interactie en delen mogelijk maakt, ondanks de afstand, zodat de deelnemers opnieuw het gevoel hebben dat ze tot een community behoren.

Dankzij hybride evenementen is het mogelijk om op elk moment veilig te communiceren, een lokaal, nationaal en internationaal publiek te bereiken en te zorgen voor interactie en engagement met een kleinere ecologische voetafdruk als extra troef.  

En morgen? Hoe gaan we dan met het virus leven?

Professor Coppieters herinnert ons eraan dat er aan een epidemie altijd een einde komt, dankzij vaccins of behandelingen. De overheid draagt uiteraard een grote verantwoordelijkheid. Maar ook individuele en collectieve community's hoeven niet passief toe te kijken. Ook zij kunnen initiatieven nemen, proefprojecten opstarten en de overheid onder druk zetten om hun activiteiten opnieuw op te starten via overgangsprotocollen.

Volgens de organisatoren van evenementen evolueren we naar overgangsevenementen waarbij deelnemers eerst bevraagd zullen moeten worden (en bijvoorbeeld hun angst om deel te nemen moeten overwinnen). Die evenementen moeten bovendien voldoende creatief worden uitgewerkt zodat ze mee kunnen evolueren met de tijd en flexibel genoeg zijn om in te spelen op de situatie.

Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een nieuwe manier van omgaan met informatie en verbinding creëren in onze bedrijven. Na de crisis zullen er ongetwijfeld opnieuw fysieke evenementen plaatsvinden, maar om verschillende redenen zal een groot deel ook digitaal blijven.

We moeten de manier waarop we elkaar ontmoeten blijven heruitvinden, nieuwe rituelen invoeren, onze werkwijzen aanpassen ... En opnieuw zorgen voor verbinding tussen en met collega's. Wat altijd heeft gewerkt en ook zal blijven werken? Transparantie en duidelijke communicatie. Alleen als we de protocollen en overgangsscenario's naleven, kunnen we terug naar ons normale leven! Samen kunnen we onze aanwezigheid op het werk opnieuw uitvinden.

 

 

Meer blog artikels

  • Nieuwe expertises bij VO

    News
  • Hoe moet de eventsector eruitzien na de crisis?

    News
  • ‘Circular Event Toolkit’, onze toolbox voor meer verantwoorde evenementen

    News