Alle blog artikles door

Onze overtuigingen in de praktijk door Alexandre Velleuer

19 februari 2019
on the road

Met de overtuigingen van zijn medewerkers en directie als drijfveer, profileert VO zichzelf als een verantwoorde onderneming en haalt daarvoor al zijn tools uit de kast. Want ook op het vlak van events is er tussen principes en praktijk nog een lange weg te gaan.

Iedereen heeft het vandaag over ethiek en ecologisch verantwoord ondernemen. Steeds meer burgerbewegingen eisen concrete maatregelen. En ook VO wil het goede voorbeeld geven. Toch is deze overtuiging voor ons niet nieuw. Ons evenementenbureau maakte immers al in 2010 de klik bij de organisatie van duurzame projecten voor Bosch, BNP en Spullenhulp. De overtuiging dat zingeving belangrijk is in al onze projecten, nam sindsdien alleen maar toe. De oprichting van ons burgercommunicatiebureau VO Citizen in 2018 was dan ook de bevestiging dat wij die maatschappelijke rol ten volle willen opnemen. Het team van VO Citizen is immers gespecialiseerd in het overbrengen van boodschappen aan de burger (eerder dan aan de consument) om een steentje te kunnen bijdragen aan de evolutie van onze leefgewoonten en zo te helpen bij het oplossen van de problemen in onze samenleving. Hun missie is onder meer een dialoog tot stand te brengen tussen alle spelers uit de samenleving rond eenzelfde bewustwording.   Zo mogen wij al vijf jaar lang de communicatie en organisatie verzorgen tijdens de 'Week van de Mobiliteit'. En daar zijn we trots op!

 

Structurele verandering van de codes

Deze uitdagingen voor de toekomst krijgen ook echt concreet vorm in de ideeën van onze teams en intern in ons bedrijf. Zo letten we onder meer op ons afvalbeheer, worden in onze keuken lokale en verantwoorde producten geserveerd en kiezen we voor duurzame objecten en materialen voor onze werkomgeving. Deze overtuigingen zijn zonder enige twijfel diep verankerd in het DNA van VO. Maar worden ze daarom ook effectief toegepast bij de organisatie van evenementen en in het concrete werk van onze teams? Want laten we even heel eerlijk zijn ... in de praktijk is er nog steeds een kloof tussen onze overtuigingen en de concrete vertaling ervan in de organisatie van een event.

 

Twee redenen kunnen dat grotendeels verklaren:

 • In werkelijkheid volgen onze projectmanagers een strakke planning, zijn de budgetten per deelnemer steeds kleiner en wordt er vaak voorrang gegeven aan creativiteit en doeltreffendheid, ten koste van verantwoorde keuzes.
 • De sector zelf blijft zeer geformatteerd en we worden heel vaak gedwongen tot het tegenovergestelde van duurzaamheid. Die obstakels hebben ervoor gezorgd dat VO tot nu toe niet helemaal kon doen wat onze teams het liefst zouden willen doen. Bij de start van 2019 hebben we evenwel een belangrijk doel voor ogen: onze rol in de maatschappij ten volle opnemen en onze vereisten scherper doen uitkomen bij de keuze van onze projecten en de manier waarop we ze realiseren.

 

Twee actiepunten voor 2019 

 

 • Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Om dat doel te bereiken, hebben we een aantal structurele veranderingen en technische ondersteuning nodig. Onze reportingtool wordt sinds een jaar bij VO Event uitgetest en is sinds januari ook operationeel. Via deze tool kunnen we gegevens verzamelen bij alle partners die betrokken zijn bij een event. Zo kunnen we de al dan niet 'duurzame' inspanningen bij de organisatie evalueren. En dat op alle niveaus. Het CSR Report wordt nu systematisch gebruikt bij elk evenement en geeft telkens opnieuw een mooi beeld van het project door te onderstrepen welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn (energie, mobiliteit, keuze van de leveranciers, materialen, programma, enz.). Zo dragen we ons steentje bij aan de bewustwording en het engagement van alle betrokken (interne en externe) spelers. Al onze klanten profiteren voortaan mee van het resultaat van dat rapport. De bedoeling is dat we daaruit regelmatig oplossingen kunnen halen voor een meer verantwoord dienstenaanbod dat aangepast is aan de uitdagingen van onze huidige samenleving.

Tweede aanzet: VO heeft een projectoproep van het programma Be Circular van Leefmilieu Brussel gewonnen, waarbij we een fulltime medewerker kunnen inzetten om na te gaan hoe we onze evenementen circulair kunnen maken, en dat op alle niveaus en transversaal. Die medewerker zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verantwoordelijke houding van ons bedrijf en komt terecht in het team van 12 medewerkers van de VO Group die nu – naast hun dagelijkse werk – ook al betrokken zijn in een CSR-team.

 

 • Onze uitstoot compenseren

Ondanks alle inspanningen van onze projectmanagers heeft de organisatie van een evenement per definitie een impact op het milieu. Daarom hebben we beslist om systematisch voor al onze evenementen een compensatie te voorzien. We proberen onze klanten dus te overtuigen om een volledige koolstofbalans op te maken voor elk project. Willen of kunnen ze daar niet op ingaan? Dan neemt VO zelf een minimale compensatie op zich. Die is gebaseerd op een gemiddelde van verschillende evenementen die de voorbije jaren al door CO2logic werden geanalyseerd en door Vinçotte werden gecertifieerd. Wat betekent dat concreet? VO zal per jaar minstens 500 ton CO2 compenseren, goed voor een waarde van 7.500 euro. En dat geld gaat naar projecten rond duurzame ontwikkeling van de VN. Die projecten hebben immers niet alleen een impact op het klimaat, maar ook een maatschappelijk en economisch doel. De drie pijlers van een MVO-aanpak dus.

We willen dus écht voor verandering zorgen en onze overtuigingen in de praktijk brengen. Die bewustwording is op zich al een mooie tool om de codes van het event opnieuw uit te vinden. Is het zelfs niet gewoon dé ultieme code die we aan ons prioriteitenlijstje moeten toevoegen?

Meer blog artikels

 • Brainstorming met een ladekast!

  News
 • Het museum: waardevolle locatie voor een event

  News
 • De briefing: de hoeksteen van ieder evenement

  Code