Alle blog artikles door

Nieuwe expertises bij VO

04 februari 2021
15-12 DIGITAL Virtual Platforms

VO is de hele tijd trouw gebleven aan zijn eigen baseline reinventing the code en heeft zich aangepast en heruitgevonden. Dit jaar werd getekend door de gezondheidscrisis, maar heeft ook een positief effect voor ons. Een evolutie die intern al enkele jaren aan de gang is, kwam erdoor in stroomversnelling. 

Transparantie, vertrouwen en respect zijn de sleutelwoorden om te blijven functioneren in een klimaat dat voortdurend verandert. Om in te spelen op de uitdagingen van vandaag en morgen alsook op de bezorgdheden van onze klanten, hebben we onze expertises verdiept op vier vlakken:

Duurzaamheid

VO, dat al enkele jaren aan zijn transitie werkt, is 2 jaar geleden begonnen aan de uitwerking van de Circular Event Toolkit, een tool om circulariteit en ethiek te integreren in de essentie zelf van alle concepten die we voorstellen. Circulariteit maakt deel uit van ons maatschappelijke verantwoordelijkheidsbeleid van bedrijven. We vinden dan ook dat we het ons niet meer kunnen permitteren om evenementen te organiseren die niet stroken met onze overtuigingen en de klimaatkwesties. Zeker omdat de heropleving van de eventsector na de coronacrisis tal van veranderingen met zich meebrengt die gevolgen hebben voor de globale impact van een evenement. De circulariteitskwestie wordt dus belangrijker dan ooit, net omdat ze bepaalde antwoorden kan aanreiken en kan vermijden dat we opnieuw een machine worden die tonnen afval produceert.  

Dankzij de betrokkenheid en expertise van ons team, heeft VO alle troeven in handen om zijn klanten te begeleiden in hun transitie naar een duurzame en zinvolle strategie. Die expertise werd trouwens erkend door BME (Brussels Major Events), dat een beroep deed op ons voor een consultancy- en begeleidingsopdracht om de duurzaamheid van al hun evenementen en hun interne werking te verbeteren en te ontwikkelen.

Innovatie

De voorbije maanden bewezen de innovaties en nieuwste technologieën meer dan ooit hun nut en kracht. Zo versnelde de lockdown een globaal digitaliseringsproces dat al enkele jaren aan de gang is. Dat neemt echter niet weg dat de mensen zich ook bewust werden van het feit dat deze oplossingen niet hetzelfde gevoel opwekken en niet altijd dezelfde verenigende kracht hebben als een echte ontmoeting.

Bij VO hebben we de meeste digitale oplossingen die vandaag bestaan, uitgetest en zijn we ervan overtuigd dat een goede combinatie en een subtiele aanpak originele, opmerkelijke en oprechte ervaringen kunnen creëren tussen verschillende publieken, waar die zich ook bevinden. We hebben het dan over hybride of fygitale evenementen. Deze nieuwe dimensie kan duidelijk een toegevoegde waarde geven aan het event.

Voor de EU Research and Innovation Days (R&I Days) transformeerde het transversale team van VO onder coördinatie van VO Europe een fysiek eventconcept in een hybride evenement. Dit drie dagen durende event dat plaatsvond in september 2020, mocht maar liefst 35.091 deelnemers van over de hele wereld verwelkomen ... Het resultaat? Deze editie bereikte en engageerde 8 keer meer burgers met een totale CO2-uitstoot die 4 keer lager lag.

Co-creatie

VO gelooft sterk in de kracht van co-creatie om toegevoegde waarde te creëren en de relaties tussen mensen aan te halen, zeker in deze onzekere tijden. Daarom investeren we al jarenlang in collectieve intelligentie en flexibiliteit. De groep richtte zelfs haar eigen LAB op en biedt er sinds 2019 sessies aan voor haar klanten in het creatieproces.

Co-creatie wordt ook steeds vaker opgenomen in onze concepten. Als elk individu de kans krijgt om bij te dragen aan de inhoud van een evenement, wordt zijn of haar ervaring en betrokkenheid alleen maar intenser. We gingen dan ook op die manier te werk om het 15-jarige bestaan van Alter Domus te vieren. We nodigden 1.300 medewerkers van over de hele wereld uit om gedurende 3 maanden online samen te werken en zo een deel van het event vorm te geven. Het resultaat is ongezien: een tevredenheidsgraad van 95% over het 3 dagen durende evenement en een enorme impact op de versteviging van de band tussen de teams, hun samenwerkingsvermogen en hun engagement naar het merk toe.

Veiligheid

Hoewel veiligheid altijd al een belangrijk aspect van ons werk is geweest, dwong deze crisis ons ertoe om er nieuwe dimensies aan toe te voegen. De eerste dimensie ligt voor de hand: veiligheid op het vlak van gezondheid.

VO heeft niet alleen actief samengewerkt met de Alliantie van Belgische eventfederaties voor de uitwerking van het COVID Event Risk Model, een onmisbare tool om vandaag events te organiseren, we blijven ook voortdurend de laatste nieuwigheden op de voet opvolgen. Ons team is opgeleid om protocollen op te stellen en onze klanten te begeleiden bij de formulering van eigen guidelines voor elk project. Indien het project dit vereist, laten we ons bovendien bijstaan door experts in risicoanalyse.

De tweede dimensie is cybersecurity. Door de opmars van hybride en virtuele evenementen sinds maart 2020 moeten we ons meer dan ooit focussen op dit aspect en voor elke productie specifieke maatregelen integreren.

Expertises ontwikkelen, maar ze ook delen!

Dit vermogen om expertises te ontwikkelen en te delen met alle leden van ons bureau is van cruciaal belang om te beantwoorden aan de nieuwe modellen en verwachtingen van onze klanten. Daarom ontwikkelde VO het concept van de VO Academy, een opleidingsprogramma voor alle werknemers dat zowel gegeven wordt door bepaalde medewerkers die een bijzondere expertise hebben ontwikkeld in een van de 4 pijlers, als door externe sprekers als er thema’s zijn die een hoger expertiseniveau vereisen dan datgene wat we momenteel al verworven hebben.

Meer blog artikels

  • Hoe moet de eventsector eruitzien na de crisis?

    News
  • De transitie van VO in 2019 onder de loep

    News
  • ‘Circular Event Toolkit’, onze toolbox voor meer verantwoorde evenementen

    News