Alle blog artikles door

In 2019 was VO Event nog kringloopgerichter en creatiever! door Alexandre Velleuer

30 december 2019
0838_A2pix
0843_A2pix
1024_A2pix

Terwijl 2020 om de hoek loert, maken we de balans op van de manier waarop VO zijn codes in 2019 heruitgevonden heeft. Voor een steeds creatievere, kringloopgerichtere en duurzamere benadering van de evenementen.

 

Innoverende cre-activiteit

Eén van de opvallendste realisaties in 2019 deed het zeer goed op het nochtans dorre en veeleisende terrein van de Europese instellingen. Dankzij onze samenwerking met VO Europe waren de eerste "Research and Innovations Days" van de Europese Commissie een geweldig succes en een gouden gelegenheid om het format van de Europese congressen heruit te vinden. Focus op 3 thema's voor deze eerste editie: de co-creatie, het experiëntiële en de netwerking. 

Wat de co-creatie betreft, hebben we in samenwerking met de Commissie een nieuw conferentieformat gecreëerd dat alle deelnemers (online en offline) toelaat om actief deel te nemen aan de inhoud. Wij hebben ook twee ongebruikelijke locaties gekozen voor dit soort conventie. Ongebruikelijk, omdat ze helemaal niet voorzien waren van de installaties die nodig zijn voor dit type evenementen: de ruimtes waren onafgewerkt, groot en leeg, wat ons de vrijheid bood om het evenement op maat op te bouwen volgens de evolutie van het concept en van de inhoud.

Wat het experiëntiële betreft, hebben we enerzijds "wow projecten" voorgesteld, een soort lancering van de meest recente en innoverende prototypes, en anderzijds het salon Science is Wonderful, dat via 67 stands wetenschap toegankelijk en interessant maakte voor het grote publiek en vooral voor scholen, met meer dan 2.460 leerlingen op de afspraak.

Tot slot is er het netwerkingsaspect, dat van cruciaal belang is om de doelstellingen van het evenement te bereiken. Bovenop de ruimtes voor lounges, catering en het extra programma, hebben we 35 cabines gecreëerd, privéruimtes die het publiek toelaten een afspraak te maken met de beleidsmakers om hun mening op de meest directe manier kenbaar te maken. Er werden meer dan 293 afspraken gemaakt tijdens de drie dagen dat het evenement duurde.

De hele Commissie praat er nog steeds over, met Europese sterren in de ogen, en de editie 2020 staat al in de startblokken!

 

Een resolute transitie

Grenzen verleggen en daarbij de codes heruitvinden, daar was lef voor nodig. Waarom zouden we in hemelsnaam een goed draaiende sector uitdagen, die gebruik maakt van economische en creatieve recepten die al jaren hun nut bewijzen? Gewoon omdat deze delicate en moeilijk door te voeren aanpassing noodzakelijk was om in te spelen op de moderne ecologische verantwoordelijkheid en de waarden die essentieel zijn om de toekomst op te bouwen.

VO Event heeft zich sinds 2018 in dit verband geëngageerd via een MVO-reportingtool (maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen) met het oog op het evalueren van de duurzaamheidsinspanningen die al dan niet geleverd werden bij de organisatie van zijn evenementen.

In 2019 schakelde VO Event een versnelling hoger door, met de steun van Leefmilieu Brussel, voor heel de evenementsector een "Event Circular Toolkit" te ontwikkelen. Deze toolkit heeft ons duidelijk toegelaten onszelf opnieuw uit te vinden.

En op het terrein blijven de resultaten niet uit! Tot in de grootste terugkerende realisaties van ons agentschap. Zo heeft VO Event bijgedragen tot de injectie van een grote dosis van de "kringloopgerichte" benadering in de meest recente Sales Launch van Levi Strauss Europa, begin december in Barcelona. Geïnspireerd door onze Event Toolkit, heeft het team bijvoorbeeld gekozen voor een locatie met label, die het leefmilieu respecteert, een set-up van 10.000 m2 die bestaat uit 3.800 recuperatiepallets, alsook 100% duurzaam en lokaal huurmeubilair. Het merk voerde ook een gedurfde herziening van zijn catering door, met een uitsluitend vegetarisch aanbod. VO is erin geslaagd om dit internationale mega event heruit te vinden en het te veranderen in een verantwoord evenement.

 

De CO2-compensatie, een code op zich

Het spreekt vanzelf dat de veralgemening van de kringloopreflex hand in hand gaat met deze van de compensatie van de resterende CO2-uitstoot. Een doelstelling die ruimschoots bereikt wordt door VO. Met Levi's maar ook voor de totaliteit van de evenementen van de hand van VO, die volledig of gedeeltelijk gecompenseerd zijn, naargelang de projecten.

Deze systematische CO2-compensatie is een code op zich geworden. In totaal werd in 2019 2790ton CO2 gecompenseerd, ten voordele van absoluut duurzame projecten, zoals de aanleg van drinkwaterputten in Eritrea, de installatie van fornuizen in woningen in Ghana en Honduras, de bouw van windturbines in het Midden-Oosten of de herbebossing in Panama.

Meer blog artikels

  • Inhoud: een essentieel onderdeel in de beleving van een evenement

    Code
  • Showreel 2019

    News
  • Een evenement annuleren? Bij VO in geen 26 jaar!

    News