Alle blog artikles door

Hoe moet de eventsector eruitzien na de crisis? door Alexandre Velleuer

26 augustus 2020
slider

De economische en gezondheidscrisis hebben de relatie tussen klanten en agentschappen alsook onze manier van werken voorgoed veranderd. Er is een schokgolf door de sector gegaan en bij VO Event willen we van die revolutie profiteren om de essentie zelf van de evenementen te verbeteren.

De crisis leidde tot een in ons land ongeziene, langdurige periode zonder evenementen. Alles werd op pauze gezet, we konden niet anders dan onze activiteiten stopzetten of nieuwe projecten uitdenken. Maar dat wil niet zeggen dat ons agentschap heeft stilgezeten. VO is de hele tijd trouw gebleven aan zijn eigen baseline reinventing the code en heeft zich aangepast en heruitgevonden. Tijdens die tijdelijke periode van windstilte hebben we wat afstand kunnen nemen, nadenken over ons beroep, over onze manier van evenementen organiseren en over de toekomst.

 

De toekomst van de evenementensector?

We zijn teruggekeerd naar onze kernwaarden, onze essentie, onze taak. We zijn ervan overtuigd dat de evenementensector meer dan ooit een belangrijke rol te spelen heeft in de maatschappij. Mensen willen samenkomen, sociale contacten onderhouden. Banden smeden, zich verzamelen rond gemeenschappelijke waarden, zich deel voelen van een geheel, ervaringen beleven. Al die behoeften zijn sinds het begin van de gezondheidscrisis op het achterplan beland, maar dat wil niet zeggen dat ze definitief tot het verleden behoren. Dat betekent alleen dat we ze op een andere manier moeten invullen.

 

De uitdagingen van de toekomst

De grote uitdaging voor een agentschap als VO bestaat er niet in te weten hoe je mensen – die vandaag op extreem veel manieren online zijn – moet raken, noch verbinding met hen te zoeken, maar wel ze in verbinding te brengen met elkaar en ze te blijven aanspreken. De omvang en het formaat van evenementen zijn aan het veranderen, en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de ervaring die we bieden, zullen alleen maar hoger worden.

We zijn er ook van overtuigd dat respect en inlevingsvermogen de drijvende kracht zijn achter ons agentschap, maar ook achter onze klanten. We begrijpen wat ze nodig hebben en we bieden hun een nieuwe relatie in lijn met de revolutie die onze sector inspireert.

 

4 pijlers

We willen de revolutie die door onze sector gaat, volop benutten, er voordeel uit putten. Door de essentie van ons beroep – plezier en emoties – te behouden, maar ze anders te benaderen, steunend op 4 pijlers.

Duurzaamheid voor respectvollere evenementen, cocreatie voor een nieuwe band tussen klant en agentschap, innovatie voor een hybridisering van evenementen en tot slot veiligheid voor een perfecte risicobeheersing: 4 afzonderlijke aandachtspunten die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. Met die punten zijn we al jaren bezig, maar vandaag werden ze helemaal geïntegreerd in onze manier van werken en in ons aanbod.

 

vo event ad new offer