Alle blog artikles door

De transitie van VO in 2019 onder de loep

27 maart 2020
20191114_TO BE SHARED_CO2logic available climate projects
4
3
four

Het milieurapport van VO Event voor 2019 is positief. En dat zowel voor de inspanningen omtrent circulariteit als voor de CO2-compensatie van evenementen: 100% van de events werd gecompenseerd!

De transitie van VO is al een tiental jaar aan de gang, maar in 2019 heeft VO Event een beslissende kaap overschreden in de richting van meer ecologisch verantwoorde en duurzame evenementen. Dankzij individuele en gezamenlijke doelstellingen en de creatie van specifieke tools kreeg deze aanpak concreet vorm in het dagelijkse werk van de teams. Na de reportingtool die in 2016 ontwikkeld werd, lanceerden VO Event en VO Citizen begin 2019 de productie van de Circular Event Toolkit. Deze acht fiches die vandaag kunnen worden ingezet voor alle events, willen een virtueuze cirkel creëren van reflexen die thuishoren in een circulaire economie voor de projectmanagers en de betrokken partijen. Naast deze inspanningen om goede praktijken en reflexen te stimuleren bij het ontwerp en de productie van een evenement, maakte VO er een erezaak van dat elk evenement zijn CO2-uitstoot compenseert. We leggen uit hoe en waarom.

 

Waarom een evenement compenseren?

Hoewel CO2-compensatie geen doel op zich is, past het wel in een realistische visie op de sector. Ondanks alle inspanningen, brengt elk evenement CO2-uitstoot met zich mee. Het is uiteraard de bedoeling om deze zo veel mogelijk te drukken, maar in afwachting daarvan is compensatie een goede manier om de betrokken partijen bewust te maken van de impact van onze activiteiten en tegelijk een prima referentie om de evoluties te meten door de rapporten jaar na jaar te vergelijken.

De voetafdruk van een evenement berekenen

De eerste fase bestaat erin de berekening voor alle projecten te systematiseren. VO beschikt daarvoor intern over een nauwkeurige berekeningssoftware die ontwikkeld werd door CO2logic en waarmee alle medewerkers de koolstofvoetafdruk van hun evenement zorgvuldig zelf kunnen berekenen. Alle gecodeerde gegevens passen in real time de balans, de verdeling van de uitstoot per post en het equivalent in cijfers aan. Het is met andere woorden een waardevolle tool die de impact van verschillende keuzes in de ontwerpfase van het evenement concreet visualiseert.

De klant de keuze geven

De berekeningstool sensibiliseert niet alleen de teams, maar ook de klanten, want ook bij hen wordt het onderwerp nu systematisch aangekaart. De klant kan vervolgens met kennis ter zake beslissen of hij zijn evenement voor 100% wil compenseren of dat hij voor een forfaitair bedrag kiest dat een minimale compensatie verzekert op basis van een gemiddelde.

Volledige compensatie biedt tal van voordelen. Zo maakt ze het bijvoorbeeld mogelijk om het door Vinçotte gecertificeerde label ‘CO2 Neutral Event’ in ontvangst te nemen. Het berekende bedrag wordt geïnvesteerd in een duurzaam project dat door de klant zelf gekozen wordt uit een lijst met projecten die aan minstens drie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties voldoen.

Als de klant niet voor volledige compensatie kiest, bepaalt VO zelf een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 6 ton CO2. De begunstigde is in dat geval Microsol, een sociaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de bevordering van de toegang tot schone energie voor de kwetsbare gemeenschappen in Zuid-Amerika.

 

Voor 100% gaan

Op die manier werden alle evenementen die in 2019 door VO Event en VO Citizen gerealiseerd werden, minstens gedeeltelijk gecompenseerd. Een actie die goed was voor een totaalbedrag van € 36.220, dat werd toegekend aan duurzame projecten.

Het bedrag werd namelijk verdeeld over de 4 projecten die door het bureau ondersteund worden:

3 projecten in samenwerking met CO2logic

 • Door in Turkije windmolenparken te bouwen wordt niet alleen groene energie geproduceerd en de tewerkstelling gestimuleerd, maar het vermindert ook het gebruik van vervuilende stoffen aanzienlijk en helpt het land om energie-autonomer te worden.
 • De verdeling van fornuizen in Ghana bevordert de tewerkstelling, vermindert de CO2-uitstoot, stimuleert de toegang tot energie en steunt de strijd tegen armoede van de lokale bevolking.
 • De installatie van drinkwaterputten in Eritrea vermindert niet alleen drastisch het risico op ziektes voor de lokale bevolking, maar zorgt er ook voor dat hun levenskwaliteit erop vooruitgaat en gaat tegelijkertijd de verslechtering van de lokale bossen tegen.

1 in samenwerking met Microsol

 • De projecten die VO via Microsol steunt, vinden plaats in Honduras met het programma Utsil Naj. Dankzij de bijdragen van het bureau en zijn klanten kregen in 2019 maar liefst 73 gezinnen financiële steun in de vorm van nieuwe bakovens. Ze kregen een plaatsje in elk huis ter vervanging van de verwoestende en vervuilende houtvuren die voordien gebruikt werden. Zo kon 330 ton CO2 vermeden worden.

Een resultaat waar VO niet weinig trots op is, met dank aan al onze klanten voor hun bijdrage.

Meer blog artikels

 • Inhoud: een essentieel onderdeel in de beleving van een evenement

  Code
 • VO en SIGN, samenwerking op grafisch vlak

  News
 • En jij? Ben jij gelukkig op je werk?

  News