Alle blog artikles door

De heropstart van de eventsector in drie stappen volgens VO door Alexandre Velleuer

14 juni 2021
iStock-897991830

Hoe gaat de eventsector er weer bovenop komen na de coronacrisis? Bij VO gaan we voor een spannende heropstart in drie inspirerende fases. Het wordt de start van een nieuw tijdperk met een perfect evenwicht tussen fysieke en virtuele events, plezier, welzijn en een nieuwe creativiteitsboost.

Eén ding is zeker: de coronacrisis heeft de wereld van de events helemaal op zijn kop gezet. En toch zou de sector hier sterker uit moeten komen. Bij VO geloven we immers in een veelbelovende toekomst met nieuwe, interessante mogelijkheden en een paradigma om opnieuw uit te vinden. Net als ons kantoor, zouden de spelers uit de eventsector samen met hun klanten drie grote fases moeten doorlopen om gaandeweg uit deze crisis te geraken. Drie fases als fundament voor de eventsector van morgen. 

De 'hedonistische' herleving

De terugkeer naar het normale leven na maar liefst anderhalf jaar crisis zullen we op een waardige manier vieren! Nu de verspreiding van het virus onder controle is, willen de bedrijven hun werknemers en klanten maar al te graag in de watten leggen en opnieuw alles doen wat lange tijd verboden was. En wat is er dan beter dan een geweldig fysiek evenement? De behoefte om de 'bevrijding' te vieren en elkaar terug te zien is groot. Zo groot dat de bedrijven op zeer korte termijn zullen willen inspelen op de vraag van hun klanten en personeel om elkaar weer te ontmoeten op een gezellig feestje. Bedrijven zullen ook kiezen voor culturele events om hun merken weer ten volle in de kijker te zetten en opnieuw verbinding te maken met hun cliënteel. 

Een nieuwe mogelijkheid: het hybride event!

In de tweede fase zal het nieuwe post-COVID-paradigma gretig worden uitgetest. Een hybride en complementaire formule van eenzelfde event in twee versies: fysiek en digitaal. Mede omdat corona ons met z'n allen in ons kot hield, heeft de virtuele variant wel degelijk zijn enorme potentieel en toegevoegde waarde getoond. In de toekomst zal voor elk fysiek evenement daarom wellicht ook een digitale, interactieve versie worden overwogen. Events toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek, ongeacht waar je je als deelnemer bevindt, is de nieuwste trend. Een heuse uitdaging, waar ons kantoor nu al op begint te anticiperen door te goochelen met de dimensies 'on site' en 'online'. Bij fysieke events zal de nadruk vooral liggen op wat digitale events niet kunnen bieden: ruimte voor ontmoeting, live interacties, spontaan netwerken, samen feesten en betrokkenheid bij het event ... Digitale events zullen op hun beurt focussen op thema's die digitaal beter overkomen dan op een fysieke conferentie bijvoorbeeld. En dat alles met één gemeenschappelijke boodschap als rode draad. Bij VO zien we deze bidimensionale fusie als een nieuwe fase, een boeiende opportuniteit om events nog maar eens opnieuw uit te vinden.

Welkom in de derde dimensie

Zodra die nieuwe combinatie tussen fysiek en digitaal goed loopt, kunnen de spelers uit de eventsector zich concentreren op een derde dimensie: een creativiteitsboost voor nieuwe en ongeziene vormen van events. De technologie die voortdurend evolueert kan daar zeker een handje bij helpen. Of het nu gaat om de manier waarop een boodschap wordt overgebracht of de manier waarop het publiek wordt geraakt. De mogelijkheden zijn eindeloos. En zelfs 'no tech' zou een veel gevraagde en eigentijdse (!) optie kunnen worden. Net als slow food als reactie op fast food, kan het gedeconnecteerde event een antwoord bieden op de veelheid aan digitale events.

De toekomst is aan de vroege denkers  

Om te anticiperen op al deze evoluties, werken we bij VO vandaag aan de versterking van onze digitale en technologische competenties en aan de integratie van de nodige expertise om deze verschillende fases vlot te doorlopen. Wat het digitale aspect betreft, zijn we zo'n drie maanden geleden gestart met een denkoefening rond innovatie en R&D. Daarnaast blijft de integratie van de MVO-dimensie meespelen in de drie soorten benaderingen van het event van de toekomst: de 100% digitale events, de 100% fysieke events waaronder de 'no techs' en – de grote meerderheid – de hybride events. Onze expertise op het vlak van circulariteit, die we de voorbije drie jaar sterk hebben verrijkt, zal ons helpen om nog meer verantwoorde events te organiseren, met een aantal waarden die tijdens de crisis weer tot leven kwamen. VO zal erop toezien dat circulariteit en het behoud van de biodiversiteit een nog grotere rol zullen spelen om de CO2-voetafdruk van onze events maximaal te compenseren.

De lente van de eventsector? Die start dus als alles goed gaat in de herfst van 2021!

Meer blog artikels

  • Overzicht van duurzame innovatie bij VO

    News
  • Nieuwe expertises bij VO

    News
  • Hoe moet de eventsector eruitzien na de crisis?

    News