Alle blog artikles door

Biodiversiteit staat centraal in onze activiteiten

15 maart 2022
aranxa-esteve-S5DEUg2yUVU-unsplash
SRFB-Natoye
Tournais (2)

Zoals aangekondigd in 2021 ging VO Event een nieuwe uitdaging aan: onze impact op de biodiversiteit kunnen analyseren en begrijpen. Zo willen we ons steentje bijdragen aan de verbetering van de lokale biodiversiteit en de vermindering van de koolstofuitstoot in België.

Deze nieuwe uitdaging is alweer een stap vooruit in de transitie van VO Event naar 100% duurzaamheid, zowel intern als extern. De klimaatcrisis is meer dan ooit een realiteit die niet alleen individuen, maar ook bedrijven raakt. Steeds meer organisaties worden zich bewust van dit aspect en willen de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling zo goed mogen halen.  

Bij VO zijn we niet aan ons proefstuk toe, want in 2019 riepen we bijvoorbeeld al de Circular Event Toolkit in het leven. Die Toolkit is een hulpmiddel om de principes van de circulaire economie op te nemen in de organisatie van een evenement. Maar er ontbrak nog een belangrijk thema: biodiversiteit. En daar komt BeeOdiversity op het toneel. 

Berekening van de impact van onze events 

BeeOdiversity is een organisatie die strategisch advies en innovatieve oplossingen aanbiedt gebaseerd op natuur en technologie. Het doel van deze organisatie is waarde creëren en tegelijkertijd de biodiversiteit herstellen en de impact van bedrijven en individuen op die biodiversiteit beperken. Samen met de experten van BeeOdiversity ontwikkelde VO Event een innovatieve tool die aan de hand van indicatoren op een autonome manier de impact van onze fysieke evenementen op de lokale biodiversiteit meet.  

Om dat project tot een goed einde te brengen, werd eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te weten of het mogelijk zou zijn om deze indicatoren te creëren en zo de effecten van de evenementen op de biodiversiteit te meten en te bepalen welke activiteiten uit de eventsector er een impact op hebben.  

Een jaar hard werken en verschillende workshops later, beschikken we vandaag over een tool waarmee we autonoom de impact van elk van onze events kunnen meten en dus kunnen nagaan welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.  

De tool heeft betrekking op vier van de vijf thema's die verwijzen naar de onderliggende oorzaken van het verlies van biodiversiteit: uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, vernietiging van habitats, vervuiling en klimaatverandering. Momenteel lopen er intern verschillende opleidingen om onze teams alles te leren over deze gigantische uitdagingen en om hen oplossingen aan te reiken om de impact te beperken of zelfs om te keren via doelgerichte acties.  

Lokaal handelen als compensatie  

Sinds drie jaar biedt VO zijn klanten een koolstofcompensatie. Zo werd al ruim 54.000 euro geïnvesteerd in projecten rond duurzame ontwikkeling in het buitenland. Maar we wilden ook lokaal iets betekenen en een alternatief voor de koolstofcompensatie bieden in België.  

Hiervoor ging VO een samenwerking aan met PlantC. Deze organisatie werd opgericht in 2020 en wil haar steentje bijdragen aan de vermindering van de koolstofcompensatie, de biodiversiteit valoriseren en de lokale economie promoten. Dat doet ze dankzij de steun van burgers en bedrijven aan aanplantingsprojecten in de land- en bosbouwsector in België. De organisatie draagt ook bij aan dierenwelzijn en ondersteunt lokale productie en tewerkstelling door Belgische producenten en bosbouwers haar kennis bij te brengen en ruimte te creëren voor aanplantingen. 

Eind 2021 wist VO in samenwerking met PlantC 536 ton koolstofuitstoot te vermijden in Wallonië door bij te dragen aan de aanplanting van 3.136 bomen. Bovenop de herbebossing had deze actie ook een enorme sociaal-ecologische impact. Deze actie vond plaats in verschillende regio's, van Libramont tot Natoye en van Doornik tot Prouvy. 

Een grote stap vooruit voor de biodiversiteit ... En dit is nog maar het begin! 

Als maatschappelijk verantwoorde groep wil VO de biodiversiteit maar al te graag een centrale plek geven in zijn activiteiten. Zo willen we een duurzamer bedrijf worden en ervoor zorgen dat onze activiteiten minder negatieve gevolgen en een grotere positieve impact hebben op het leefmilieu. Een inspanning die nooit stopt, want alles kan altijd beter. Toch zijn we vandaag trots op de stap die we al hebben gezet voor het leefmilieu en de lokale economie.  

Meer blog artikels

  • Bij VO Event is het thema voor deze herfst overduidelijk

  • Lancering van de Circular Event Toolkit

    News
  • Overzicht van duurzame innovatie bij VO

    News