Alle blog artikles door

Bij VO Event is het thema voor deze herfst overduidelijk

10 november 2021
photo filtre test
11
ordi semaine durabilite
cop 26

Ons duurzaam engagement tekent zich steeds duidelijker af en ook onze inspanningen werpen hun vruchten af. Dit najaar organiseerde VO evenementen voor klanten met een sterke overtuiging en al even lovenswaardige ambities. Meer was er niet nodig om onze teams warm te maken en alles in het werk te stellen om creatieve en kwalitatieve, maar vooral ook duurzame en respectvolle evenementen uit te werken.

Duurzame ontwikkeling

Het seizoen werd op gang getrapt door het SDG Forum. Tijdens dit event boog het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling zich opnieuw over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals – SDG’s), het belang ervan, de verwezenlijkingen, de uitdagingen en de vele impactvolle initiatieven in België. Bijna 1.000 mensen werden voor de gelegenheid uitgenodigd in het prachtige Gare Maritime van Tour & Taxis om in een veertigtal workshops ideeën over specifieke thema’s uit te wisselen en te bespreken.

Fit for 55, ofwel de lancering van de nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie georganiseerd voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De dag na het SDG Forum nodigde Fit for 55 professionals uit in het BEL (het congrescentrum van Leefmilieu Brussel) om kennis te maken met alle voorstellen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd om de Europese wetgeving inzake klimaat, energie, transport en fiscaliteit te herzien en af te stemmen op de nieuwe klimaatambitie.

Inclusie

Diezelfde week leidden we het Solidariteitsgala CAP48 in goede banen, een jaarlijks evenement dat we bijzonder op prijs stellen en waardoor we CAP48 en de RTBF kunnen helpen bij de realisering van hun sensibiliserings- en fondsenwervingsdoelstellingen. Op die manier willen ze immers het gesprek rond gehandicapten- en jeugdzorg op gang brengen en tegelijkertijd concrete projecten financieren. Deze 7e editie die door het kantoor werd georganiseerd, wist duizenden euro's in te zamelen en trakteerde de 360 genodigden meteen ook op een onvergetelijke show en een overheerlijk diner.

Actie voor het klimaat

Ook The Shift en WWF vertrouwden op ons om hen te begeleiden bij de organisatie van de 1e verjaardag van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Dat is een vereniging die organisaties – met of zonder winstoogmerk – oproept om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Bedrijven en organisaties spelen dan ook een cruciale rol bij de terugdringing van de wereldwijde uitstoot en moeten daarom deze unieke kans grijpen om het voortouw te nemen wat de klimaatactie betreft. Deze conferentie en 1e verjaardag vormden de perfecte gelegenheid om leden (en niet-leden) samen te brengen en terug te blikken op de verwezenlijkingen van het eerste jaar en het nut van dit netwerk om concrete acties voor privébedrijven te ondersteunen en op poten te zetten. 

Duurzame energie

Op Europees niveau keek ons team er enorm naar uit om in samenwerking met VO EU opnieuw de Europese week van de Duurzame Energie te organiseren, een virtueel 4 dagen durend evenement dat zo’n 4.500 bezoekers mocht verwelkomen. Het was een geslaagde digitale conversie voor zowel de plenaire sessies als het cruciale netwerkgedeelte van deze jaarlijkse bijeenkomsten.

Internationale samenwerking

Tot slot is VO net klaar met de organisatie van COP26. Rechtstreeks vanuit Glasgow en Brussel hebben onze teams de Europese Commissie geholpen om haar fysieke aanwezigheid in Glasgow te verzekeren met een stand met 2 verdiepingen, maar ook met de 166 online conferenties die op het COP26-programma stonden. Het werden 12 intense evenementdagen die volledig in het teken stonden van het overbrengen van een boodschap en een kwaliteitsvolle uitwisseling van ideeën.

Het zijn stuk voor stuk betekenisvolle evenementen die VO met veel plezier begeleidt. Of het nu gaat om fysieke, virtuele of hybride evenementen, we verzekeren telkens dat ze even duurzaam zijn als hun inhoud. We maken er dan ook een erezaak van om de voetafdruk van al onze evenementen tot een minimum te beperken. Mobiliteit, meubilair en decoratie, bewegwijzering, locatie, catering, inclusie, IT, communicatie, ... Niets wordt aan het toeval overgelaten om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden en zero waste na te streven. Zo werken we systematisch samen met Alpaca, dat voedseloverschotten recupereert om ze te herverdelen onder mensen in nood en op die manier voedselverspilling tegen te gaan, want net die weegt zwaar door op de ecologische voetafdruk van een evenement. En omdat het in de eventsector moeilijk is om geen voetafdruk achter te laten, ontvangen al onze events het carbon neutral-certificaat van Vinçotte.

Net als de uitdagingen en ambities van elk van onze klanten is alles verre van perfect. Niets is vanzelfsprekend en de weg is nog lang, maar al onze acties brengen ons wel een beetje dichter bij ons doel. Het is een visie op een eventwereld die niet langer negatieve effecten genereert, maar veeleer een meerwaarde voor de samenleving betekent door samenwerking, inclusie en circulariteit.

Meer blog artikels

  • Lancering van de Circular Event Toolkit

    News
  • Nieuwe expertises bij VO

    News
  • VO lanceert de VO Academy!

    News